Polskie Stowarzyszenie Biur Tłumaczeń

Biura tłumaczeń – to miejsca ciężkiej pracy profesjonalnych tłumaczy. Specjalistów, dzięki którym możliwa jest komunikacja międzynarodowa. To dzięki nim możemy poznać treść tekstów pisanych w językach obcych. Biur tłumaczeń jest wiele w całej Polsce, a zakres ich usług opisuje dana Strona biura tłumaczeń.

Ale czy muszą one być samotnymi wyspani porozrzucanymi na terenie całego kraju? W roku 2001 powstało Polskie Stowarzyszenie Biur Tłumaczeń, w skrócie PSBT. To działające od lat stowarzyszenie, mające siedzibę w Warszawie na ulicy Marszałkowskiej 80 skr. 135 00-517, stawia sobie za cel reprezentowanie polskich biur tłumaczeń w kraju i za granicą. Oprócz tego do zadań stowarzyszenia należy wymiana wiedzy i doświadczeń, ułatwianie nawiązywania kontaktów branżowych, budowanie prestiżu, wspieranie rozwoju branży tłumaczeniowej itp.

To stowarzyszenie mające na celu promocję dobrych praktyk, rozwój branży translatorskiej oraz reprezentowanie firm tłumaczeniowych w kontaktach zewnętrznych, nawiązało współpracę z wieloma organizacjami międzynarodowymi. A należą do nich: ALC, EAMT, EUATC, ISTC, OASIS, LISA oraz tekom. Stowarzyszenie ciągle się rozwija. I ma na swoim koncie wiele osiągnięć.

To PSBT miało znaczący wkład w opracowanie europejskiej specjalistycznej normy tłumaczeniowej, znanej jako EN 15038:2006. Odegrało również znaczącą rolę w obronie polskich firm tłumaczeniowych w związku ze zbiorowymi pozwami. A zatem polskie biura tłumaczeń nie są samotnymi wyspami, zdanymi tylko na siebie. Mają one stowarzyszenie, które będzie je godnie reprezentowało.

A to będzie z korzyścią zarówno dla klientów, jak również całej branży translatorskiej..