Jak tłumaczyć teksty reklamowe?

Tekst reklamowy to specyficzny rodzaj tekstu. Ma on za zadanie wzbudzić w nas emocje i nakłonić nas do zakupu określonego towaru bądź usługi. Z tekstami reklamowymi mamy do czynienia często. Zarówno na stronach internetowych firm oferujących określone towary lub usługi, jak również gdzie indziej. Mogą być one dostępne w ulotkach lub tekstach reklamowych wysyłanych do potencjalnych klientów. Często teksty reklamowe dostępne są w języku obcym. To zrozumiałe – jeżeli firma chce wypłynąć na szersze, międzynarodowe wody to potrzebuje tekstu w języku obcym. Zachodzi więc potrzeba przetłumaczenia tekstu reklamowego na język obcy. A czasem na ojczysty. Ale teksty reklamowe to teksty specyficzne. Jak należy się zabrać za tłumaczenie tego rodzaju tekstów? Przy Tłumaczenia w Warszawie tekstów reklamowych wskazane jest posiadanie pewnej wiedzy z zakresu marketingu. Mogą one zostać nabyte poprzez studia podyplomowe, kursy lub pracę własną.

Tekst reklamowy musi oddziaływać. Musi mieć siłę perswazji. I trzeba przenieść jego moc oddziaływania na język obcy. Nie jest to rzeczą prostą. Tutaj trzeba nie tylko przetłumaczyć słowa, treść. Ważny jest odpowiedni dobór słów. Taki, który będzie oddziaływał. Dobrze jest, jeżeli tłumaczenia w Warszawie pod kątem tekstów reklamowych dokonuje osoba, która pisała już wcześniej teksty reklamowe. Reklama dźwignią handlu, jak rzecze stare porzekadło. Ale trzeba wiedzieć, jak przygotować reklamę, jakie słowa dobrać, aby spełniała swoją rolę. Nie mniej musi wiedzieć ktoś, kto zamierza przełożyć reklamę z jednego języka na drugi. Jest to niemała sztuka.

.